Er zijn mensen die denken dat een burn-out net zoiets is als overspannenheid. Dat is ook begrijpelijk want ze lijken inderdaad op elkaar. Er is echter een groot verschil tussen beide waardoor je een burnout nog serieuzer moet nemen. Overspannen zijn is namelijk ‘omkeerbaar’: als je de oorzaak (de stressfactor) weghaalt, voel je je meestal snel een stuk beter. In geval van burn-out ligt dit heel anders. De oorzaak ligt vaak in een combinatie van werkgerelateerde factoren en spanningen in het privéleven. Dat is ook de reden dat je in geval van een burn-out het beste in gesprek kan gaan met een psycholoog. Indien mogelijk, zoek je dan een psycholoog bij jou in de buurt. Als dat niet kan, bijvoorbeeld als je langere tijd in het buitenland verblijft, kan je ook prima online een gesprek aangaan.

Een burn-out bouw je op

Burn-out betekent letterlijk opgebrand zijn. Het is het eindstadium van een vaak lange, stressvolle periode met veel spanningen. In het ergste geval ben je daardoor zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput. Normaalgesproken beschik je altijd over energiereserves, die je kan aanspreken op momenten dat er veel van je wordt gevraagd. Als je echter continu onder druk en onder spanning staat, raken die steeds leger. Op het moment dat de bodem van die reserves is bereikt, ben je ‘burned-out’. Het is dan ook niet meer afdoende om de stressfactor (de veroorzaker van druk en spanning) weg te halen, je bent te ver gegaan. Een psycholoog is de aangewezen persoon om jou te begeleiden bij jouw herstel. Mocht je ver van huis zijn: ook op afstand kan een online burn-out psycholoog jou helpen.

burn-out psycholoog

Symptomen burn-out

Wat veel mensen met een burn-out rapporteren, is een gevoel van machteloosheid en controleverlies. Daarnaast is er sprake van slaapproblemen, mede veroorzaakt door veel piekeren, en prikkelbaarheid door toenemende moeheid. Concentratieproblemen, emotioneel labiel zijn, niet om kunnen gaan met herrie en drukte, en een opgejaagd gevoel komen ook vaak voor. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, ben je ook erg teleurgesteld in jezelf. Jouw zelfvertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen. Het zal duidelijk zijn dat hier werk aan de winkel is. Een online psycholoog moet met jou aan de slag om het probleem bij de kop te pakken. Ook via chat, skype, videobellen, chat of mail is begeleiding mogelijk.

Burn-out risicogroepen

Kan iedereen een burn-out oplopen? Het antwoord is ja, in principe wel. Vaak gaat het echter om perfectionisten en ambitieuze, harde werkers. Kortgezegd zijn het precies die goeie, betrokken medewerkers waar normaalgesproken iedere manager blij mee is. Als diegene dan ook nog moeilijk nee kan zeggen, niet om hulp vraagt en niet over zijn gevoelens praat, ligt het risico van een burn-out veel meer op de loer. Het is zeer raadzaam om een burn-out psycholoog in te schakelen. Als je zover bent geraakt, kom je er niet meer alleen uit. Een psycholoog helpt jou, ook online, om bijvoorbeeld nee te leren zeggen en juist wel te leren praten en je grenzen aan te geven.